Giỏ hàng

Cách thức xác nhận đơn hàng

M2 thực hiện gọi điện để xác nhận đơn hàng cho quý khách hàng đã đặt thành công trên website.

page