Giỏ hàng

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành sản phẩm:

KH có thể trả lại sản phẩm trong trường hợp sản phẩm bị lỗi từ phía nhà sản xuất. Áp dụng đối với cả 2 hình thức nhận trực tiếp tại CH hoặc chuyển phát (phí chuyển phát đầu về M2 do khách hàng chịu, phí chuyển cho khách M2 chịu)

SĐTCSKH:18006158
Email:
CSKH@m2.com.vn