Giỏ hàng

FAQs - HỎI ĐÁP

1. Tại sao thẻ tín dụng của tôi có thể bị từ chối?

Thẻ tín dụng của quý khách có thể bị từ chối vì bất kỳ lý do nào sau đây:

  • Thẻ có thể đã hết hạn: Kiểm tra xem thẻ của quý khách còn hiệu lực sử dụng không.
  • Thẻ đã quá hạn mức tín dụng: Hãy liên hệ với ngân hàng để kiểm tra xem quý khách có vượt quá giới hạn thanh toán khi mua hàng được ủy quyền không.
  • Quý khách có thể đã nhập thông tin nào đó không chính xác. Kiểm tra xem quý khách đã điền đúng tất cả các trường bắt buộc chưa.

2. Có an toàn khi sử dụng thẻ tín dụng của tôi trên trang web không?

Có, các dữ liệu được truyền đi bằng cách mã hóa theo giao thức Secure Sockets Layer (SSL) – giao thức mã hóa dữ liệu. Đối với việc thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, yêu cầu phải nhập số CVV (Card Verification Value – mã xác thực thẻ), là mã số in trên thẻ được sử dụng như một biện pháp bảo mật trong các giao dịch thương mại điện tử.

page